x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SOSM2 Master's thesis seminar 15 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Sciences
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2011 – 2012
SPOLS52 Master's Thesis Seminar 20 ECTS
OR
SOSLS4.2 Thesis Seminar 20 ECTS
OR
SPSYS4.2 Research Seminar 20 ECTS
OR
NAISM8A Pro Gradu Thesis Seminar I 10 ECTS
AND
NAISM8B Pro Gradu Thesis Seminar II 10 ECTS

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Seminaari  Participation in course work 
In Finnish
Further information 

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Evaluation

Pass/fail.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities