x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA
TAI
TAI

Yleiskuvaus

Johdatus sosiaalitieteisiin -luentosarja on perusopintojen ensimmäinen opintojakso. Se tarjoaa yleiskuvan sosiaalitieteistä ja oppiaineiden perusteista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaalitieteellisten oppiaineiden välisiä samankaltaisuuksia ja eroja yhteiskunnan ja sen eri ilmiöiden tarkastelussa.
Opiskelija osaa nimetä sosiaalitieteen keskeisiä teoriasuuntia, käsitteitä ja soveltamisaloja sekä
koostaa tietoa sosiaalitieteellisen oheismateriaalin perusteella.

Sisältö

Kurssi johdattaa sosiaalitieteen alojen, sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaalipolitiikan, sosiaaliantropologian, sukupuolentutkimuksen ja musiikintutkimuksen tapaan jäsentää ja ymmärtää yhteiskuntaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille ja tekemällä niiden pohjalta tentti, essee tai luentopäiväkirja (tarkemmat ohjeet annetaan luennoilla).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö