x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSAVAL4 Lesen, Verstehen, Schreiben 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Kielikeskuksen Aktuelle Texte aus Presse und Studium -kurssi (entinen Saksan kielen tekstinymmärtäminen/kirjallinen taito) tai Taloussaksa I tai II tai vastaavat taidot, esimerkiksi saksa lukion A- tai B2-kielenä tai vaihto-opiskelussa hankitut taidot (kielitaito tasolla B1-B2).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso sopii kaikkiin kandidaatintutkintoihin valinnaiseksi vieraan kielen opintojaksoksi sekä osaksi KTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee eri tekstilajien ominaispiirteitä ja eroja
- ymmärtää rakenteeltaan ja sisällöltään haastavia asiatekstejä eri aihepiireistä ja tunnistaa eri näkökulmia
- osaa kirjoittaa oikeakielistä ja tyyliltään tarkoituksenmukaista tekstiä

Sisältö

Kirjallisissa ja suullisissa harjoituksissa analysoidaan saksankielisiä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin liittyviä tekstejä. Opiskelija kirjoittaa omia tekstejä, esimerkiksi argumentoivan tekstin ja tiivistelmän.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 26 t ja itsenäinen työskentely 28 t, keskimäärin 54 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi
Harjoitustyö(t) 
saksaksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava maksullinen materiaali sekä verkkomateriaali.

Lisätietoja

Kurssi vastaa aikaisempaa Saksan kielen syventävä kurssi - Arbeit mit Texten: Lesen, Verstehen, Schreiben

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Kielikeskus
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus