x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSATS2 Taloussaksa II: Wirtschaftskommunikation 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Saksa lukion A- tai B2-kielenä tai vastaavat taidot, esimerkiksi Saksa III ja IV kauppatieteilijöille (taidot tasolla A2-B1) tai Taloussaksa I: Geschäftskommunikation.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso voi olla osa KTK- tai KTM-tutkinnon toisen vieraan kielen opintoja.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

- esitellä yrityksen toimintaa suullisesti
- markkinoida yrityksen tuotteita
- viestiä kirjallisesti saksaksi liike-elämän viestintätilanteissa (esim. kirjoittaa sähköpostiviestejä ja liikekirjeitä)
- raportoida talousalan asioista ja analysoida niitä

Sisältö

Suullisia harjoituksia, joiden tavoitteena on valmentaa sekä yritysesittelyn pitämiseen että menestykselliseen toimimiseen Saksan liike-elämässä. Lyhyt suullinen tiivistelmä suomenkielisestä talouselämää koskevasta sanomalehtiartikkelista.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 26 tuntia, itsenäinen työskentely 28 tuntia. Keskimäärin 54 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi
Harjoitustyö(t) 
saksaksi
Kirjallinen tentti 
saksaksi
Suullinen tentti 
saksaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu seuraaviin osa-alueisiin: - jatkuva arviointi (osallistuminen ja aktiivisuus tunneilla) - esitelmät - loppukoe

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus