x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSATS1 Taloussaksa I: Geschäftskommunikation 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Saksa lukion A- tai B2-kielenä tai vastaavat taidot, esimerkiksi Saksa III ja IV kauppatieteilijöille (taidot tasolla A2-B1).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso voi olla osa KTK- tai KTM-tutkinnon ensimmäisen tai toisen vieraan kielen opintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on parantaa ennen kaikkea saksan kielen suullista taitoa, jotta opiskelija selviytyy tavallisimmista liike-elämän viestintätilanteista.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

- kommunikoida puhelimessa ja sähköpostin välityksellä
- antaa tietoa sekä ammatillisista että henkilökohtaisista asioistaan
- käyttää yrityksessä tarvittavia viestintä- ja toimintatapoja
- esitellä ja selittää kaavioita
- osaa pitää yritysesittelyn
- käyttää oman alansa terminologiaa

Sisältö

Opiskelija harjoittelee yleisiä työelämän tilanteita, esim. messuilla käynnit ja neuvottelut. Kurssilla korostetaan ajankohtaisia saksankielisiin maihin liittyviä asioita sekä kulttuurienvälistä viestintää.

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta 26 tuntia, itsenäistä työkentelyä 28 tuntia, keskimäärin 54 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi
Harjoitustyö(t) 
saksaksi
Kirjallinen tentti 
saksaksi
Suullinen tentti 
saksaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu seuraaviin osa-alueisiin: - jatkuva arviointi (osallistuminen ja aktiivisuus tunneilla) - esitely - kirjallinen ja suullinen koe

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan kokoama maksullinen materiaali

Lisätietoja

Kurssi vastaa aikaisempaa Taloussaksa - moduuli A: Geschäftsdeutsch -kurssia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus