x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA4K Saksa IV kauppatieteilijöille 4 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Saksa III kauppatieteilijöille tai vastaavat tiedot, kielitaito vähintään tasolla A2.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Saksa IV kauppatieteilijöille on liike-elämän saksan kielen kurssi, joka voi olla KTK- tai KTM-tutkinnon toisen vieraan kielen kurssi.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa viestiä suullisesti arkipäivän ja liike-elämän keskusteluissa
- selviytyy yksinkertaisista puhelinkeskusteluista
- osaa kirjoittaa yksinkertaisia liikekirjeitä
- ymmärtää yksinkertaisia yleiskielen ja liike-elämän tekstejä
- on tutustunut saksankieliseen yrityskulttuuriin ja ymmärtää sen merkityksen liike-elämässä
- on perehtynyt taloussaksan perussanastoon

Sisältö

Rakenne-, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Kurssilla harjoitellaan saksankielisen alueen kulttuurinormien mukaista kirjallista ja suullista kielenkäyttöä liike-elämässä yleisten tekstien ja tilanteiden pohjalta.

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta 52 tuntia, itsenäistä työskentelyä 56 tuntia, keskimäärin 108 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi
Harjoitustyö(t) 
saksaksi
Kirjallinen tentti 
saksaksi
Suullinen tentti 
saksaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana määräytyy osallistumisaktiivisuuden, tehtävien suorittamisen ja opintojakson lopussa järjestettävän kokeen perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirja Alltag Beruf & Co 4, Kpl. 5-10. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa materiaalia. 

Lisätietoja

Kurssi vastaa aikaisempaa Saksan kielen jatkokurssia II kauppatieteilijöille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus