x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA3K Saksa III kauppatieteilijöille 4 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Kielikeskuksen kurssi Saksa II (entinen Alkeiskurssi II) tai vastaavat taidot, esimerkiksi saksa lukion B3-kielenä (taidot tasolla A1-A2).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Saksa III kauppatieteilijöille on liike-elämän saksan kielen kurssi, joka voi olla KTK-tutkinnon toisen vieraan kielen kurssi.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa viestiä suullisesti arkipäivän ja liike-elämän tavanomaisissa keskustelutilanteissa sekä kirjallisesti liike-elämän aiheista
- ymmärtää yksinkertaisten yleiskielen ja liike-elämän tekstien pääsisällön
- pystyy vertailemaan Suomen ja Saksan työelämän tapakulttuuria

Sisältö

Rakenne-, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia ja kirjallisia tehtäviä.
Tilanteet: työpäivä, työpaikan hakeminen, yritysvierailu, osto- ja myyntitilanteet.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 52 tuntia, itsenäistä työskentelyä 56 tuntia, keskimäärin 108 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi
Harjoitustyö(t) 
saksaksi
Kirjallinen tentti 
saksaksi
Suullinen tentti 
saksaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana määräytyy osallistumisaktiivisuuden, tehtävien suorittamisen ja opintojakson lopussa järjestettävän kokeen perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirja  Alltag Beruf & Co 4, Kpl. 1 - 5. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa materiaalia.

Lisätietoja

Kurssi vastaa aikaisempaa Saksan kielen jatkokurssia I kauppatieteilijöille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus