x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSUKTK2 Yrityksen kirjallinen viestintä 1 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa

• mieltää itsensä yritystä edustavaksi kirjoittaessaan yrityksen viestejä
• muotoilla ilmaukset ja viestin ulkoasun asiakasta tai yhteistyökumppania arvostaen
• laatia kaupankäynnin, yhteistyön, rekrytoinnin ja päätöksenteon kirjoitteet
• raportoida ja tiedottaa yrityksen asioista ja päätöksistä ulkoiselle ja sisäiselle asiakkaalle
• ottaa huomioon viestintäkanavan vaatimukset ja rajoitteet
• arvioida tekstiensä sisällön ja asettelun soveltuvuutta eri tilanteisiin
• ottaa huomioon sähköisen viestinnän erityisvaatimukset ja rajoitteet
• soveltaa kielenkäytön normeja ja viimeistellä tekstinsä.

Sisältö

Opiskelija
• perehtyy yrityksen kirjallisen viestinnän tekstilajeihin
• perehtyy viestintäkanavien mahdollisuuksiin
• analysoi viestintätilanteen vastaanottajan, tekstilajin ja -tyylin kannalta
• perehtyy ymmärrettävän ja helppolukuisen tekstin piirteisiin
• kertaa kielenkäytön keskeisiä normeja
• arvioi oppimistaan ja kehittymistään ammatillisen tekstin kirjoittajana.

Toteutustavat

Opiskelijan työtä yhteensä 27 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tenttivastausten arvioinnissa otetaan huomioon se, kuinka hyvin opiskelija tuntee yrityksen viestinnän vaatimuksia, kuinka hyvin hän laatii yrityksen kirjallisen viestinnän tekstejä eri tilanteisiin ja kuinka hyvin hän hallitsee kielenkäytön normit. Arvioinnin kriteerejä voidaan tarkentaa suoritusohjeessa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttimateriaali on joko painettu kirja tai e-kirja.

Opintojakson kirjallisuus (jompikumpi):

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Kuronen, M-L. & Ollikainen, M. Yrityksen viestintä. 2008. Edita Prima. Helsinki.

Kylänpää, E. & Siltanen, M. & Kylänpää, O. Viestijän verkkotuutori Neuwonen 4.0. 2010. Mac Laser Oy. Tampere.  Saatavissa: http://www.neuwonen.com./NT1/index.php

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. - 2. opintovuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus