x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYETA11 Investment Management 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja (Kauppatieteet)

Osaamistavoitteet

Kurssin läpikäytyään opiskelija hallitsee portfoliosijoittamiseen liittyvän käsitteistön sekä ymmärtää yleisimmät portfoliosijoittamisen instrumentit. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen markkinoista kertovaa ja markkinoilta saatavissa olevaa dataa ja informaatiota. Kurssi antaa eväät opiskelijalle ymmärtää analyyttisesti markkinoiden käyttäytymistä sekä auttaa opiskelijan menestymistä käytännön rahoitusalan työtehtävissä.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi käytännön sijoittamiseen liittyviä haasteita. Vierailijaluennoilla käsitellään markkinatiedon keräämistä ja tulkintaa sekä sijoitussalkun rakentamista portfolioteorioiden pohjalta. Sijoituspeli tarjoaa interaktiivisen tavan soveltaa käytännössä luennoilla opittuja asioita, käsitellä rahoitusmarkkinoilta saatavaa tietoa ja perustella sijoituspäätöksiä. Kurssi tarjoaa pohjan rahoitusteorian syvemmälle ymmärtämiselle käytännön toiminnassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

- Vierailijaluentoja 6-8 kpl à 3 tuntia. Luennoitsijat rahoitusalan johtavia asiantuntijoita.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 
  • Kurssin suoritukseen kuuluu oppimispäiväkirja, joka arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Oppimispäiväkirjassa opiskelija raportoi oman sijoitussalkkunsa muodostamisen periaatteista ja sen kehityksestä heijastamalla markkinoiden tapahtumia kurssilla opittuihin asioihin ja rahoitusteoriaan.
  • Luennoilla pääsääntöisesti läsnäolopakko (noin 80%)
  • Kurssin suoritukseen kuuluu lopputentti, jossa ¾ kysymyksistä tulee luentojen pohjalta ja ¼ erikseen määrättävien akateemisten artikkeleiden pohjalta (2-3 artikkelia).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sijoituspeli BSE Marketwatch.

Lisätietoja

Aloituspaikkoja 150.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Vaihtuvasisältöiset erityisteemat (Yhteiset opinnot/JKK)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu