x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYINA13 Innovaatiohanke: Synergos/Tamsi-projektit 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK

Osaamistavoitteet

Innovaatiohankkeeseen osallistumisen antaa valmiuksia yritysten tai organisaatioiden kehittämistarpeiden tunnistamiseen ja ongelmien määrittelyyn sekä tiedon tuottamiseen ongelmien ratkaisemiseen ja kehitystarpeisiin vastaamista varten. Osallistuminen lisää valmiuksia toimia osana esimerkiksi monitieteistä tiimiä ja mahdollistaa yhteiskehittelyyn perustuvan innovaatioprosessiin perehtymisen. Projektityöskentelyyn osallistuminen lisää myös opiskelijoiden kosketuspintaa ja kykyä soveltaa hankittua tietoa käytännön palveluinnovaatiotoimintaan. Tavoitteena on myös kehittää esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja osana omaa projektityön toteutusta.

Sisältö

Osallistuminen innovaatiohankkeeseen, yhteistyö (monialaisen) tiimin kanssa, yrityksen tai muun organisaation kehittämistarpeisiin vastaavaan innovaatioprojektiin osallistuminen. Kehittämisongelman määrittely ja ratkaisumallien kehittäminen yhteistyössä kulloisenkin yhteistyökumppanin ja vastuuohjaajan kanssa. Hanketyön raportointi.

Toteutustavat

Kurssi on mahdollista toteuttaa kunakin lukuvuonna 1-2 tai 3-4 periodin aikana. Kurssin toteutuminen ja toteutuksen ajankohta on sidoksissa kulloisenkin yhteistyökumppanin (yritys tai muu organisaatio) tilanteeseen ja kehitystarpeisiin sekä Tampereen palveluinnovaatiokeskuksen toimintaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Hankesuunnitelma, aktiivinen osallistuminen tiimityöskentelyyn, hyväksytysti suoritettu kirjallinen loppuraportti hankkeesta, luento-, valmennus- ja esittelytilaisuuksiin osallistuminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakson valmistelusta ja toteutuksesta vastaa Tampereen palveluinnovaatiokeskus –hanke (TamSI)/Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos. Oppimistavoitteiden asettaminen ja arviointi sekä mahdolliset luentotilaisuudet järjestetään yhteistyössä JKK:n edustajien kanssa. JKK vastaa opiskelijoiden aktivoinnista ja suoritusrekisterimerkinnöistä.

Opintojakso toteutuu lukuvuonna 2012-13 erillisen suunnitelman mukaisesti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Innovaatioprojektit (Yhteiset opinnot/JKK)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu