x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYINA12 Demola-projektityö II 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK

Osaamistavoitteet

Opintojaksojen yleisenä tavoitteena on aktivoida opiskelijoita yrittäjyyteen sekä jalostaa lupaavia liiketoiminta-aihioita. Erityistavoitteena on kehittää taitoja tuotteistamiseen ja arvolupauksen muodostamiseen, oppia ryhmätyötaitoja monialaisessa ja kansainvälisessä tiimissä, kehittää taitoja oman työn esittelyyn ja esiintymiseen, ymmärtää yrityksen perustamisen vaiheita ja jatkokehitysmahdollisuuksia, sekä osata muodostaa liiketoimintamalli kehitettävään ideaan.

Sisältö

Osallistuminen intensiivisiin ja vuorovaikutteisiin Business Challenge –valmennuksiin sekä liiketoimintamallin ja suunnitelman muodostaminen kehitettävän idean/konseptin myöhempään kaupallistamiseen, yhteistyö muiden tiimien kanssa ja sparrausta valmentajien kanssa, sekä lopuksi tulosten esittely. Kehitettävät ideat tulevat yrityksiltä, opiskelijoilta ja aiempien Demola-projektien tuloksena.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Arviointi 

Hyväksytysti suoritettu projektityö ja sen julkinen esittely, valmennus- ja esittelytilaisuuksiin osallistuminen, projektisuunnitelma, projektiblogi ja loppuraportti.

Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Demola: Tiimien valmentaminen ja yhteistyön fasilitointi, ideoiden kerääminen, opiskelijoiden ilmoittautumisjärjestelyt, sekä markkinointi ja viestintä projektien tuloksista.
JKK: TaY:n opiskelijoiden aktivointi, JKK-opiskelijatiimien ohjaus, oppimistavoitteiden asettaminen ja arviointi, presentaatioiden evaluointi, opintojakson loppuarviointi ja suoritusrekisterimerkinnät.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Innovaatioprojektit (Yhteiset opinnot/JKK)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu