x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYINA11 Demola-projektityö I 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK

Osaamistavoitteet

Oppia ryhmätyötaitoja monialaisessa ja kansainvälisessä tiimissä, tutustuttaa yhteistyöhön projektikumppanien kanssa, kehittää taitoja oman työn esittelyyn ja esiintymiseen, ymmärtää projektitulosten ja konseptien jatkokehitysmahdollisuuksia, sekä perehdyttää erilaisiin innovaatiomenetelmiin.

Sisältö

Osallistuminen Demola-projektiin, demon/prototyypin rakentaminen ja yhteistyö monialaisen tiimin kanssa, sparraus ja yhteistyö projektikumppanin kanssa, yhteistyö muiden tiimien kanssa. Valmennustilaisuudet: (esim. ketterä kehitys, konseptointi, esiintymisvalmennus, palvelumuotoilu, tuotteistaminen).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Arviointi 

Hyväksytysti suoritettu projektityö ja demo/prototyyppi/ toimintakonsepti, valmennus- ja esittelytilaisuuksiin osallistuminen, projektisuunnitelma, projektiblogi ja loppuraportti.

Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Demola: Opiskelijoiden ilmoittautumisjärjestelyt, tiimien fasilitointi ja tapaamisten koordinointi, yritysyhteistyön käytännöt ja koordinointi, markkinointi ja viestintä projektien tuloksista.
JKK: TaY:n opiskelijoiden aktivointi, tarvittavat JKK-opiskelijatiimien liiketoimintaan liittyvät ohjaustilaisuudet, opintojakson loppuarviointi ja suoritusrekisterimerkinnät.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Innovaatioprojektit (Yhteiset opinnot/JKK)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu