x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYSTA15 Strategic Analysis 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
university lecturer/administrative science and university lecturer/business management
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

After the course, students know how to use well-established methods of strategic analysis in practice. They have skills on carrying out industry or company analysis. They are able to prepare and present a professionally valid expert report to an audience in English.

Sisältö

Strategic analysis, and environmental scanning models; industry structure and competitive forces; analyzing future for business/public management/third sector decisions; information sources for industry and company analysis; applying well-established analytical tools in analyzing different strategies; writing an essay on a given assignment on strategy; presentation in English (1 hour) in a seminar.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 10 t
Seminaari 14 t 0 t
Harjoitukset

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Harjoitustyö(t) 
englanniksi
Essee 
englanniksi

1 Lectures and cases (12 h)
2 Readings in learning platform (10 h)
3 Strategic/industry/competitive analysis completed in pairs/trios: Essay (12-25 pages) based on a given assignment.
4 Participation to a strategy seminar and workshops (14 h)
5 Presentation in English in a seminar (1 h)

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Assignment and presentation: Numeric 1-5. Seminar and workshops: Pass/fail

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Strategian kehittäminen (Yhteiset opinnot/JKK)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu