x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYSTA13 Liiketoiminnan analysoinnin ja kehittämisen case-kurssi 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Toimiala-analyyseihin, rakennemurroksiin ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen perehtyminen käytännön case-harjoitusten avulla.
Liiketoimintaympäristöjen ja toimialojen analysointiin perehtyminen käytännön case-harjoituksen avulla, sekä valmentautuminen case-loppuraportin laatimiseen niin kirjoitus- kuin esittämistaitojen suhteen. Lopuksi itsearviointia osaamispäiväkirjan avulla.

Sisältö

-Toimintaympäristöanalyysin ja/tai toimiala-analyysin tekeminen ryhmittäin valitusta case-organisaatiosta.
- Ryhmittäin tehdyn case-raportin presentointi ja puolustaminen.
- Oman osaamisen evaluointi loppuraportin esittämisen jälkeen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen luennoille, valmennustilaisuuksiin ja harjoitustöiden purkutilaisuuksiin, hyväksytysti suoritettu projektityöraportti ryhmittäin, raportin julkinen esittely, sekä yksilötyönä tehty loppuraportti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Anderson: Free, The Future of a Radical Price, Hyperion 2009.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Strategian kehittäminen (Yhteiset opinnot/JKK)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu