x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA39 Yrityksen ulkomaankauppa- ja kuljetusoikeus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan lehtori ja yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hahmottaa kansainvälistä yksityisoikeutta ja kansainvälistä prosessioikeutta koskevat kysymykset, tuntee kuljetussopimukset, rahdinkuljettajan ja kuljetusasiakkaan vastuun ja osaa hahmottaa koko kuljetusketjun osana logistista prosessia.

Sisältö

Perehtyminen mm. kansainväliseen yksityisoikeuteen, kansainväliseen prosessioikeuteen, kuljetusmuotoihin, kuljetussopimuksiin, kuljetusoikeudelliseen sääntelyyn ja rahdinkuljettajan vastuuseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sisula-Tulokas, L.: Kuljetusoikeuden perusteet. 2003 tai uudempi.

Sisula-Tulokas, L.: Ulkomaankauppaoikeus. 1998 tai uudempi.

Lisätietoja

Kaikkia vaihtoehtoisia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu