x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA35 Rahoitusoikeus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi erityisesti KATYVA23 Yhtiöoikeus ja KATYVA34 Pankkioikeus -opintojaksojen jälkeen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää rahoitusmarkkinoiden oikeudellisen sääntelyn merkityksen. Opiskelija osaa varautua rahoitusmarkkinoiden juridisiin riskeihin. Opiskelija tuntee yrityksen rahoitukseen, sijoituspalvelusopimuksiin ja niiden markkinointiin sekä arvopaperinvälittäjän huolellisuus-, tiedonanto- ja selonottovelvollisuuteen liittyvän keskeisen sääntelyn.

Sisältö

Perehtyminen rahoitusoikeuteen, erityisesti arvopaperimarkkinalainsäädäntöön.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Kirjallisen tentin suorittaminen erikseen ilmoitettavana yritysjuridiikan yleisenä tenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Karjalainen, J. ym.: Arvopaperimarkkinalaki. 2008 tai uudempi.

Hoppu, K.: Sijoituspalvelusopimukset. 2009 (luvut 1, 2, 3 ja 6).

Lisätietoja

Kaikkia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu