x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA34 Pankkioikeus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan tuntiopettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee pankkitoiminnan keskeisen sääntelyn. Opiskelija tuntee luotto- ja vakuusoikeudesta erityisesti luottokaupan, velkakirjaoikeuden, luottosopimukset, takaussopimukset sekä irtaimen ja kiinteän omaisuuden panttausjärjestelmät. Opiskelija hallitsee insolvenssioikeuden perusteet.

Sisältö

Perehtyminen pankkioikeuteen, erityisesti luotto- ja vakuusoikeuteen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aurejärvi, E. – Hemmo, M.: Luotto-oikeuden perusteet. 2006 tai uudempi.

Koulu, R. - Lindfors, H.: Maksukyvyttömyys: Yritys velkojana ja velallisena. 2010.

Luennoilla ilmoitettava muu aineisto.

Lisätietoja

Kaikkia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu