x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA21 Sopimusoikeus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
YJURP020 Sopimusoikeus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oivaltaa sopimustyyppien moninaisuuden sekä saa kokonaiskuvan sopimusoikeudellisesta sääntelystä ja osaa käyttää oppimiaan sopimuksentekotaitoja käytännön liike-elämässä.

Sisältö

Yritysoikeussuunnittelun näkökulmasta kiinnitetään huomiota erityisesti sopimuksen sisällön määräytymiseen, tehostejärjestelmään sekä sopimusoikeuden yleisten oppien ja oikeusperiaatteiden vaikutukseen yritysten sopimustoiminnassa. Kurssilla käsitellään mm. seuraavat aihekokonaisuudet: sopimuksen tekeminen, sopimuksen sitovuuden edellytykset, sopimuksen pätemättömyys, sopimuksen tulkinta ja muuttaminen, sopimuksen irtisanominen ja päättyminen, suoritushäiriöt, riidanratkaisu, vahingonkorvaus, edustus sekä luottosopimukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 25 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hemmo, M.: Sopimusoikeuden oppikirja. 2006 tai 2008, s. 1 - 579.
Luennolla ilmoitettavat säädökset ja muu aineisto.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu