x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYVP11 Työhyvinvoinnin perusteet 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
Marja-Liisa Manka
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X

Yleiskuvaus

Tällä opintojaksolla perehdytään työhyvinvoinnin laaja-alaiseen käsitteeseen ja työhyvinvoinnin keskeisimpään tutkimustietoon.

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen opiskelijalla on ymmärrys siitä, miten työhyvinvointi asemoituu tieteen kenttään ja yhteiskunnan ja työelämän tilanteeseen. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, mitä työhyvinvointi on ilmiönä ja tieteellisenä tutkimusalueena.

Sisältö

-työhyvinvoinnin käsite
-työhyvinvointi strategisena menestystekijänä
-työhyvinvoinnin yhteiskunnallinen konteksti (työelämän muutos ja työhyvinvoinnin tila)
-työhyvinvoinnin taustateoriat
-työhyvinvointi monitieteisenä tutkimusalana

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Manka, M.-L. 2012. Työnilo. Helsinki: SanomaPro 3. painos.
  2. Pyöriä, P. (toim.)  2012. Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Työhyvinvointi (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu