x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRP11 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Vastuuhenkilö
Yksityisvakuutuksen lehtori ja sosiaalivakuutuksen yliopistonlehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu riskienhallinnan ja vakuuttamisen peruskäsitteet, teoriapohjan sekä riskienhallinnan ja vakuuttamisen idean ja filosofian. Opiskelijalle muodostuu käsitys riskienhallinnan ja vakuuttamisen välisestä yhteydestä sekä vakuutuksen käyttökelpoisuudesta ja mahdollisuuksista erilaisten riskien hallintakeinona. Opiskelija saa yleiskuvan riskienhallintaan ja vakuuttamiseen liittyvästä tutkimuksesta sekä vakuutustieteen tiedepohjasta. Kurssin teemoja käsitellään eri tieteenalojen ja toimijoiden näkökulmasta, joten opiskelija saa kuvan myös oppiaineen suhteesta ja rajapinnasta muihin Johtamiskorkeakoulun oppiaineisiin.

Sisältö

-Riskienhallinnan peruskäsitteet; riski, riskienhallinta, riskienhallinnan perusstrategiat
-Riskin vakuutuskelpoisuus, vakuutuksen ominaisuudet, suurten lukujen laki
-Vapaaehtoisen ja lakisääteisen vakuuttamisen peruskäsitteet; kokonaisuus, roolit, yksityisen ja julkisen väliset rajapinnat
-Vakuutustuotteen erityispiirteet
-Vakuutusyhtiöiden ja -laitosten lukumäärät ja roolit (yksityiset ja julkiset toimijat)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tentti: luennot ja kirjallisuus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Rantala, J. - Pentikäinen, T.: Vakuutusoppi. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2009 tai uudempi. (soveltuvin osin)

2. Dorfman, M.S.: Introduction to Risk Management and Insurance. 2007 tai uudempi. (soveltuvin osin)

3. Lisäksi luennoilla ilmoitettu materiaali.

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu