x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliopistonlehtori, julkisoikeuden professori, yritysjuridiikan lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X

Yleiskuvaus

Kurssi on oikeustieteellisten opintojen kulmakurssi ja sen suorittaminen on edellytyksenä muiden oikeudellisten opintojen suorittamiselle.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn aseman yhteiskunnallisen päätöksenteon ytimessä sekä julkisen vallan, yritysten ja yksilöiden toimintaa ohjaavana ilmiönä. Opiskelija tuntee keskeiset oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet, mikä mahdollistaa opintojen jatkamisen kaikilla JKK:n oikeudellisten oppiaineiden perusteet -kursseilla. Opiskelija tuntee erilaiset oikeudenalat ja niiden väliset suhteet. Opiskelija tuntee oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen peruslähtökohdat.

Sisältö

1. Oikeuden merkitys yhteiskunnallisen päätöksenteon ytimessä
2. Oikeuden merkitys julkista valtaa, yrityksiä ja yksilöitä ohjaavana ilmiönä
3. Suomen oikeusjärjestys, sen rakenne ja systematiikka
4. Suomen oikeusjärjestyksen suhde kansainväliseen oikeuteen ja EU-oikeuteen
5. Eri oikeudenalat ja niiden väliset suhteet
6. Oikeudellisten ongelmien ratkaisemisen peruslähtökohdat
7. Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden pääpiirteitä
8. Julkisoikeuden pääpiirteitä
9. Oikeustieteiden opetus ja opiskelu Tampereen yliopistossa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Johdatus oikeusjärjestykseen, toim. Pekka Nykänen, 2013.

2. Muu opettajan vuosittain osoittama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Oikeustieteiden yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu