x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTKTERTIO Systemaattinen tiedonhankinta ja Refworks-viitteidenhallintaohjelma
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Biokemia
Vastuuhenkilö
Maritta Tuhkio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X

Yleiskuvaus

Terveystieteiden kirjaston TERTION järjestämä tiedonhankinnan ja viitteiden hallinnan kurssi. Pakollinen. Kurssi suoritetaan samaan aikaan KKSULUK Tieteellisen kirjoittamisen ja BTK2050 Solubiologian opintojaksojen kanssa, ja BTKTERTIO -kurssi on käytävä ennen edellämainittujen kurssien suoritusmerkintöjen tallentamista rekisteriin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata tiedonhankintaprosessin, osaa suunnitella tiedonhankintaa ja -hakua ja rakentaa systemaattisen tiedonhaun vaihe vaiheelta. Osaa hyödyntää viitteidenhallintaohjelmaa kirjallisissa töissään

Sisältö

Tiedontarpeen käsitteellinen jäsentäminen, suunnitelmallinen tiedonhankintaprosessi, hakutekniikat, hakustrategiat, Refworks-viitteidenhallintaohjelman perusteet"

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 6 t 0 t

Systemaattinen tiedonhankinta 4 h ja Refworks-viitteidenhallintaohjelma 2 h. Kurssi suoritetaan samanaikaisesti Tieteellisen kirjoittamisen kurssin kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Yleiset valmiudet (Yhteiset opinnot/BMT)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö