x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK0001 Orientoivat opinnot 2 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Riitta Aallos
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
BIKE0001 Orientoivat opinnot 2 op

Yleiskuvaus

Yliopisto-opiskeluun valmentava kurssi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet ja osaa käyttää HOPS-työkalua tutkintonsa suunnitteluun. Opiskelija osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman kandidaatin tutkinnon osalta. Lisäksi opiskelija osaa jakaa tutkinnon suorittamisen välitavoitteisiin ja suunnitella ajankäyttönsä viikkotasolla. Opiskelija osaa myös arvioida omaa oppimistyyliään ja valita itselleen ja opiskeltavaan aineeseen sopivia opiskelutekniikoita.

Kurssiin sisältyy pakollinen kirjaston järjestämä opetus: "Kirjasto tutuksi 1 h", jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia TAY:n (Tertio) ja TTY:n kirjastoissa ja ymmärtää tiedonhankinnan merkityksen osana akateemisia opiskelutaitoja.

Sisältö

Yliopisto-opiskelun perusasiat, oppiminen ja opiskelutekniikat, opintotukiasiat, tutkintorakenne tutuksi, kansainvälinen vaihto, HOPS-harjoitukset, tutustuminen TTY:n kemian opintoihin.

Kirjaston järjestämän opetuksen "Kirjasto tutuksi", sisältö: Yleiskuva tiedonlähteistä ja tiedon järjestämisestä, opiskelussa tarvittavien julkaisujen ja palveluiden käyttö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

HOPS-tietojen palauttaminen lomakkeella tai sähköisesti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Yleiset valmiudet (Yhteiset opinnot/BMT)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö