x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSG2 Pro gradu -tutkielma 35 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- syventyvät johonkin kasvatuksen, opetuksen tai oppimisen kannalta merkittävään ongelmaan
- rajaavat ongelman ja laatii aiheesta itsenäisen teoreettisen tai empiirisen tutkielman
- osoittavat tutkielman avulla perehtyneisyyden tiettyyn tutkimusalaan ja tutkimusmenetelmiin
- osoittavat tutkielman avulla valmiudet tutkimusaiheen tieteelliseen käsittelyyn ja raportointiin

Sisältö

Opiskelija laatii itsenäisen, kasvatuksen, opetuksen tai oppimisen kannalta merkittävään ongelmaan kohdistuvan tutkimuksen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi

Lisäksi kypsyysnäyte.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Pro gradu -tutkielmaopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö