x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASAMMK4 Ammattikasvatuksen kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, ammattikasvatus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
AMMKL43 Kirjallisuus 5 op

Yleiskuvaus

Ammattikasvatuksen maisteriohjelman opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- syventävät ja laajentavat ymmärrystään ammattikasvatuksesta ja ammattikasvatustutkimuksen ajankohtaisista aiheista, tutkimusparadigmoista ja tutkimustuloksista

Sisältö

Opiskelija perehtyy ammattikasvatuksen kirjallisuuteen ja ajankohtaisiin tutkimuksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 135 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen ja esseen laatiminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Collin, K., Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. (toim.), Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. WSOYpro Oy. 2010.

Tuominen, M. & Wihersaari, J., Ammattikasvatusfilosofia. Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. OKKA-säätiö. 2006.

Lisäksi erikseen sovittavia ajankohtaisia kotimaisia ja kansainvälisiä Journal-artikkeleita esim. seuraavista:  Ammattikasvatuksen aikakauskirja, Vocations and Learning, Journal of Education and Work, Journal of Vocational Education & Training, Journal of Workplace Learning

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö