x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASAMMK1 Ammattikasvatuskäytäntöjen haasteet 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, ammattikasvatus

Yleiskuvaus

Ammattikasvatuksen maisteriohjelman opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakso muodostaa autenttisen lähtökohdan koko maisteriohjelmalle ja pro gradu-tutkielmalle.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- perehtyvät konkreettisesti johonkin ammattikasvatuksen toimintakenttään (opetus, koulutus, suunnittelu, hallinto tms.) ja pystyvät analysoimaan ja tulkitsemaan siellä ilmeneviä kasvatushaasteita maisteriohjelman tarjoamien käsitteiden ja teorioiden avulla sekä etsimään realistisia malleja toiminnan kehittämiseen

Sisältö

Opiskelijat etsivät opintojen alussa yksin tai ryhmissä ammattikasvatuksen toimintakentälle kuuluvan tapauksen (esim. organisaatio, toimijaryhmä, toimintamekanismi). Opettaja, opiskelijat ja tapauksen edustajat sopivat yhteisestä kehittämiskohteesta ja yhteistyötavoista. Tapauksen analyysi, tulkinnat ja kehittämisehdotukset käsitellään yhdessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 25 t 0 t
Itsenäinen työskentely 110 t 0 t

Suunnittelu-, analyysi-, tulkinta- ja raportointikokouksia maisteriohjelman keston ajan yhteensä 20 t. Hyväksyttävän aineiston tuottaminen kaikkiin kokouksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti/käytännön työ  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö