x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MKAS2 Monikulttuuriset mediasuhteet ja kansalaisuus 5 op
Vastuutaho
Mediakasvatuksen maisteriopinnot
Mediakasvatus
Vastuuhenkilö
Sirkku Kotilainen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee monikulttuurisuutta yhteiskunnallisesta, erityisesti median ja mediasuhteiden näkökulmista. Hän ymmärtää medialukutaidon merkityksen kansallisisesti ja kulttuurisesti monimuotoisissa toimintaympäristöissä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan median yleisö-, käyttäjä- ja mediasuhteiden tutkimukseen monikulttuurisuuden näkökulmasta ja monikulttuuriseen kasvatukseen. Lisäksi perehdytään vertailevaan tutkimukseen, myös mediasuhteiden ja medialukutaitojen näkökulmista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 20 t 0 t

Luento-opetus 15 tuntia ja lukupiirityöskentely 20 tuntia. erillisen tehtävänannon pohjalta harjoitustyö, joka ohjeistetaan luennoilla.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuden suorittamisesta ja teosvalinnoista sovitaan kurssilla.

Ingegerd Rydin & Ulrica Sjöberg (toim.) Mediated Crossroads: Identity, Youth Culture and Ethnicity. Göteborg: Nordicom. 2008.

Bailey O, Georgiou M and Harindranath R (eds) Transnational Lives and the Media: Re-Imagining Diaspora. Basingstoke: Palgrave.

Kangas, Sonja (ed.)(2011) Digital Pioneers Cultural drivers of Future Media Culture. Finnish Youth Research Network/ Nuorisotutkimusverkosto, Online Publications:

[http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/digitalpioneers.pdf]

 

Pecora, Osei-Hwere, Carlsson (eds.) (2008) African Media, African Children. NORDICOM.

Carlsson, Tayie, Jacquinot-Delaunay, Perez (eds.) (2008) Empowerment through Media Education. An Intercultural Dialogue. NORDICOM.

Frau-Meigs, Divina & Torrent, Jordi (eds.) (2009) Mapping Media Education Policies in the World. United Nations, Alliance for Civilizations, Unesco, European Comission, Gurpo Communicar. [http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001819/181917e.pdf]

Perez-Tornero, Varis (2010) Media Literacy and New Humanism. United Nations & Unesco Institue for Information Technologies in Education. [http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001921/192134e.pdf]

 

Lisätietoja

Opintojakso tuotetaan yhdessä Kasvatustieteiden yksikön ja Viestinnän, median ja teatterin yksikön kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö