x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA2.2 Pedagogisiin kytkentöihin suuntaava jakso: Kasvatusinstituutiot ja -yhteisöt 3 op

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden pitää suorittaa kaksi seuraavista opintojaksoista: KASA2.1, KASA2.2 ja JVA6

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät kasvatusinstituutioiden ja -yhteisöjen yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ominaislaadun
- kykenevät analysoimaan yhteiskunnan ja kulttuurin muutosten heijastumista kasvatusinstituutioiden ja -yhteisöjen toimintaan
-ymmärtävät pedagogisen toiminnan kontekstuaalisen luonteen

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kasvatusinstituutioiden tehtäviin ja institutionaalisiin käytäntöihin. Oppimisen kohteena ovat lisäksi kasvatusinstituutioiden rajojen murtumiset ja väljenemiset, muuttuvat sukupolvisuhteet ja muuttuvat ammatilliset suhteet sekä näiden ilmentyminen kasvatusyhteisöjen arjessa. Jaksolla paneudutaan myös kasvatusyhteisöjen toimintakulttuureihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 71 t 0 t
Lukupiiri

Luennot ja ohjattu lukupiirityöskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opetukseen osallistumisen lisäksi oppimispäiväkirjan laatiminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alanen, L. & Karila, K. (toim.), Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Vastapaino. 2009. Sovittavin osin.

Broady, D., Piilo-opetussuunnitelma: Mihin koulussa opitaan. Vastapaino. 1986 (tai uudempi painos)

Mäkinen, J., Olkinuora, E., Rinne, R. & Suikkanen, A. (toim.), Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen. PS-kustannus. 2006.

Ylijoki, O-H., Akateemiset heimokulttuurit ja noviisien sosialisaatio. Vastapaino. 1998.

Lisäksi artikkeleita sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö