x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA1.2 Kasvatusteorian kysymyksiä 2 op

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät kasvatustieteen eri teoriaperinteitä ja oppivat arvioimaan historiallisia yhteyksiä kasvatustieteellisen tiedon sekä arvojen ja yhteiskunnassa vallitsevien arvojen ja valtarakenteiden välillä

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kasvatustieteellisen tiedon sekä kasvatuksen maailman keskinäissuhteisiin. Tarkastelun kohteina ovat erityisesti asiantuntijatiedon suhteet ihmiskuvaan, kasvatuksen päämääriin, sekä kasvatuksen ja opetuksen käytäntöihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 44 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja luento-/oppimispäiväkirja  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Siljander, P., Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Gaudeamus. 2003.

Suoranta, J., Kasvatuksellisesti näkeväksi. TUP. 2008.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö