x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANP2 Kansanterveystieteen yhteenvetojakso 1 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kansanterveystieteen johdantojakso sekä pääosin muut kansanterveystieteen perusopinnot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
KATEP021 Yhteenvetojakso 1 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata kansanterveyteen vaikuttavan toiminnan tasot ja hahmottaa terveyteen vaikuttavat tekijät eri tasoilla sekä erottaa käsitteet, joita käytetään puhuttaessa taudin tasosta ja toiminnan tasosta.

Sisältö

Perusopinnoissa saatujen tietojen ja valmiuksien perusteella luodaan työpajan ja ryhmätyön avulla kokonaiskuva terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja toimenpiteistä eri tasoilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen molempiin työpajoihin ja ryhmätyöhön.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö