x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANP1 Kansanterveystieteen johdantojakso 4 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee kansanterveyden ja terveyden edistämisen peruskäsitteet
- ymmärtää kansanterveyteen vaikuttavat keskeiset tekijät

Sisältö

- kansanterveystieteen peruskäsitteet ja historiallinen kehitys
- keskeiset kansanterveyteen vaikuttavat tekijät yhteiskunnan eri tasoilla
- väestöryhmien väliset terveyserot
- kansanterveystieteen keskeiset tutkimusaiheet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Kirjallinen tentti, joka sisältää sekä luennot, luennoilla osoitetun materiaalin että kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Ståhl T, Rimpelä A (toim.). 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Sivut 1-32. Myös Internet-versiona.

Kauhanen J ym. 2013. Kansanterveystiede 4., uudistettu painos. Sanoma Pro Oy, Helsinki. Sivut 33-123.

Keleher H & MacDougal. 3.ed. 2011. Understanding health. A determinants approach. Oxford University Press. Sivut 33-44, 125-140, 157-169.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö