x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVARA12 Liikuntakasvatus 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat:
- ymmärtävät lapset aktiivisina, omaan kehollisuuteensa vaikuttavina toimijoina
- osaavat järjestää sekä turvatun että virikkeisen ympäristön omaehtoiselle liikkumiselle että tuettua liikuntaa varhaiskasvatus- ja alakouluympäristössä.
- ymmärtävät toiminnan lähtökohtana sen, että kaikilla osallistujilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua, onnistua ja kokea kehollisuutensa omista lähtökohdistaan
- osaavat tukea pienten lasten kehotietoisuuden kehittymistä virikkeellisissä ympäristöissä osana eheytettyjä kokonaisuuksia.

Sisältö

Kurssilla perehdytään lasten kehotietoisuuden kehittymiseen ja mahdollisuuksiin tukea sitä niin varhaiskasvatuksen kuin alakoulun konteksteissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Pienryhmäopetus 44 t 0 t
Itsenäinen työskentely 75 t 0 t

Liikuntapedagogiikan perusteet: Luento-opetus 4 h, Pienryhmäopetus 20 h, Itsenäinen työ 30 h.
Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa: Luentoja 12 h, Pienryhmäopetusta 24 h , Itsenäistä työskentelyä 45 h

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Liikuntapedagogiikan perusteet  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Osallistuminen opetukseen

Itsenäisenä työnä projektin toteutus

Hyväksytty raportti

Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen opetukseen

Itsenäisenä työnä päiväkotipraktikum

Hyväksytty portfolio

Liikuntapedagogiikan perusteet: Osallistuminen opetukseen,
itsenäisenä työnä projektin toteutus, hyväksytty raportti.
Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa: Osallistuminen opetukseen, itsenäisenä työnä päiväkotipraktikum, hyväksytty portfolio.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

http://www.nuorisuomi.fi/files/ns2/paivahoito_PDF/varhaiskasliiksuo_2005.pdf

Heikinaro-Johansson, P. & Huovinen, T. (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. 2. painos. WSOY. 2007. (liikunnan valinnaisiin opintoihin hakeville)

Muu erikseen sovittava kirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö