x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVARA10 Kuvataidekasvatus 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista kuvataidekasvatusta/kuvataiteen opetusta,
- hallitsevat kuvataiteen keskeiset perusteet ja sisällöt,
- osaavat käyttää pedagogisesti kuvataiteen työtapoja ja materiaaleja,
- tuntevat lasta kehittävän kuvataidekasvatuksen lähtökohtana olevat perustiedot ja -taidot,
- ymmärtävät kuvataidekasvatuksen mahdollisuudet mielikuvituksen ja sitä kautta sosiaalisten taitojen kehittäjänä,
- ymmärtävät kuvallisen ajattelun, havaintokyvyn ja luovuuden tärkeyden visuaalisessa kulttuurissa ja esteettisessä ympäristössä elävälle ja toimivalle lapselle sekä
- osaavat käyttää taidemuseoita, näyttelyitä ja ympäristöä osana kuvataidekasvatusta.

Sisältö

- Kuvailmaisun eri perustekniikat ja niihin liittyvät kuvalliset käsitteet.
- Oppiaineen keskeiset sisällöt ja pedagogiset menetelmät.
- Lapsen kokonaisvaltainen kasvu ja kehitys kuvataidekasvatuksen tavoitteena.
- Taidekasvatuksen erilaiset oppimisympäristöt.
- Visuaalisen kulttuurin tulkinta ja tuottaminen.
- Toiminnan eheyttäminen ja eriyttäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Pienryhmäopetus 48 t 0 t
Ryhmätyöskentely 40 t 0 t
Itsenäinen työskentely 35 t 0 t

Kontaktiopetusta luentojen lisäksi harjoitusryhmät, joissa läsnäolo pakollista. Ryhmätyöskentely tarkoittaa aikaa, jolloin opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus, mutta opettaja ei ole paikalla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kuvataiteen perusteet  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kuvataidekasvatus  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen. Luentojen ja kirjallisuuden tenttimistavoista sovitaan kurssin alussa. Kuvaamataidon portfolio.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana määräytyy tentin arvioinnin perusteella. Jokaisesta osa-alueesta tulee saada tentissä hyväksytty arvosana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Rusanen, S. & Torkki, K. Minusta jää jälki. Teoksessa S. Karppinen, A. Puurula & I. Ruokonen. Elämysten alkupoluilla. Lähtökohtia alle 3-vuotiaiden taidekasvatukseen. Finn Lectura. 2000. Sivut 43–52.

Rusanen, S. & Torkki, K. Mistä on lapsen kuvat tehty. Teoksessa S. Karppinen, A. Puurula & I. Ruokonen. Taiteen ja leikin lumous. 4–8 -vuotiaiden lasten taito- ja taidekasvatus. Tammer-Paino. 2001. Sivut 88–105.

Ajankohtaiset artikkelit

Luentomateriaali

Mahdollisesti erikseen sovittava kirjallisuus

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö