x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTTS10 Yleistetyt lineaariset mallit 2 10 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa johtaa suurimman uskottavuuden estimointimenetelmän yleistettyjen lineaaristen mallien tilanteessa. Opiskelija osaa selittää hypoteesin testauksen teorian yleistetyssä lineaarisessa mallissa. Opiskelija osaa analysoida erilaisia jatkuvia, lukumääräisiä, binäärisiä ja moniluokkaisia vastemuuttujia yleistettyjen lineaaristen mallien menetelmien mukaisesti. Opiskelija osaa käyttää sopivia tilastollisia ohjelmistoja analyysien tekemiseen.

Sisältö

Yleistettyjen lineaaristen mallien estimointi- ja testausteoria, logit mallit, jatkuvien jakaumien mallit, lukumäärävasteiden mallit.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset, harjoitustyö sekä välikokeet tai tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso perustuu luentoihin, mutta oheislukemistona suositellaan teoksia:

Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis, 2nd ed. Wiley.

Dobson, A. J. (1990). An introduction to generalized linear models. Chapman & Hall.

Faraway, J. J. (2006). Extending the linear model with R : generalized linear, mixed effects and nonparametric regression models. Chapman & Hall.

McCullagh, P., Nelder, J. A. (1989). Generalized linear models. Chapman & Hall.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö