x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTTS9 Riskiteoria 10 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TILTS10 Riskiteoria 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy vahinkovakuutuksessa yleisesti käytettyihin stokastisiin prosesseihin (Poissonin prosessiin erilaisine muunnelmineen) ja kykenee soveltamaan niitä vahinkojen lukumäärän ja kokonaisvahinkomäärän arviointiin. Hän tuntee yleisimmät jälleenvakuutussuojat ja kykenee tekemään niihin liittyviä laskelmia. Hän perehtyy korvausvastuun arvioinnissa käytettyihin menetelmiin ja osaa soveltaa niitä. Lisäksi hän kykenee arvioimaan vararikkotodennäköisyyttä eri aikajänteillä ja määrittämään tämän perusteella vakuutusmaksuja.

Sisältö

Vahinkojen lukumäärä, kokonaisvahinkomäärä, jälleenvakuutus, korvausvastuu, vararikko-ongelma, utiliteettiteorian näkökulma vakuuttamiseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset sekä välikokeet tai tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso perustuu luentoihin, mutta oheislukemistona suositellaan teosta

Daykin, C., Pentikäinen, T. and Pesonen, M., Practical Risk Theory for Actuaries, Part I. Chapman & Hall, London, 1994.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö