x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTTS8 Regressioanalyysin jatkokurssi 10 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa muodostaa epälineaarisia ja epäparametrisia regressiomalleja ja ymmärtää estimoinnin ja testauksen pääperiaatteet näissä malleissa. Opiskelija osaa vertailla epälineaarisia ja epäparametrisiä regressiomalleja lineaarisiin regressiomalleihin. Opiskelija osaa käyttää sopivia tilastollisia ohjelmistoja epälineaaristen ja epäparametristen regressiomallien tekemiseen ja osaa soveltaa näitä malleja omien aineistojen analysoimiseen.

Sisältö

Epälineaariset regressiomallit, regressio-splinit, lokaalit polynomimallit, tasoittavat splinit, yleistetyt
additiiviset mallit.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset, harjoitustyö sekä välikokeet tai tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso perustuu luentoihin, mutta oheislukemistona suositellaan teoksia:

Eubank, R. L. (1999). Nonparametric regression and spline smoothing, 2nd ed. Marcel Dekker.

Ritz, C., Streibig, J. C. (2008). Nonlinear Regression with R. Springer.

Wood, S. N. (2006). Generalized Additive Models: An Introduction with R. Chapman & Hall.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö