x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTTS5 Laskennallinen tilastotiede 10 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa toteuttaa laskennallisen tilastotieteen yleisimpiä menetelmiä ohjelmoimalla. Opiskelija osaa toteuttaa vaativia satunnaislukujen generoimisia ja simulointeja. Opiskelija osaa toteuttaa ohjelmoimalla erilaisten parametrien numeerisia estimaatteja ja laskennallisia testisuureita. Opiskelija osaa soveltaa laskennallisen tilastotieteen menetelmiä omiin aineistopohjaisiin tutkimusongelmiin.

Sisältö

Satunnaislukujen generoiminen, simulointimallit, numeerinen suurimman uskottavuuden estimointi, Monte Carlo integroiminen, permutaatiotestit, bootstrap- ja linkkuveitsimenetelmä, ristiinvalidointi, ydinestimointi, Gibbsin poiminta, Metropolis-Hastings-algoritmi, luokittelu- ja regressiopuut.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset, harjoitustyö sekä välikokeet tai tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso perustuu luentoihin, mutta oheislukemistona suositellaan teoksia:

Davison, A. C., Hinkley, D. V. (1997). Bootstrap methods and their application. Cambridge University Press.

Rizzo, M.L. (2007). Statistical computing with R. Chapman & Hall.

Robert, C. P., Casella, G. (2009). Introducing Monte Carlo methods with R. Springer.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö