x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTTS4 Bayesiläinen data-analyysi 10 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää bayesiläisen lähestymistavan tilastolliseen analyysiin ja osaa soveltaa sitä yksinkertaisten mallien tapauksessa. Hän oppii kuvaamaan malleja graafien avulla ja estimoimaan niitä WinBUGS-ohjelmiston avulla. Hän ymmärtää MCMC-simuloinnin periaatteen ja pystyy arvioimaan simulointien suppenemista ja riittävyyttä. Hän osaa tehdä mallinvalintaa ja mallin tarkistuksia. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia tilastolliseen päätäntäteoriaan liittyviä ongelmia.

Sisältö

Bayesiläisen tilastotieteen perusajatukset, normaaliset ja binomiaaliset mallit, lukumäärä- ja elinaikamallit, uskottavuusperiaate, 2-parametrinen normaalinen malli, kahden populaation vertaaminen, hierarkiset ja regressiomallit, MCMC, mallien vertailu ja tarkistukset, päätäntäteoria.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset, harjoitustyö sekä välikokeet tai tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Gelman, A., et al, Bayesian data analysis, 2nd ed. Chapman & Hall / CRC 2004.

O’Hagan, A., Forster, J., Bayesian inference, 2nd ed., volume 2B of "Kendall’s advanced theory of statistics". Arnold 2004.

Gilks, W.R., et al, Markov chain Monte Carlo in practice, Chapman & Hall, 1996.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö