x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS28 Käsitteellisen mallintamisen ja tiedonhallinnan kirjatentti 5–10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositeltavat edeltävät riippuvat valitusta erikoisalueesta.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on hankkinut erityisosaamista joltakin käsitteelisen mallintamisen tai tiedonhallinnan osa-alueelta.

Sisältö

Mahdollisia aihepiirejä ovat mm. käsitteellisen mallintamisen perusteet, ontologiat, käsitteellisen mallintamisen menetelmät, käsitekaaviokielet, käsitekaavioiden käyttö tietokannan toteuttamisessa, tiedonhallintaohjelmistot, tietokantojen määrittely ja käsittely eri paradigmojen perusteella, tietokantojen toteutus, tiedonhallinnan erikoissovellukset (esim. OLAP, XML, jne.).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi, englanti

Sovittu kirjallisuus, keskusteluohjaus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö