x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS23 Seminaari eHealth- Terveydenhuollon tietojärjestelmät 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Seminaarin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt aihepiirin erityiskysymyksiin.

Sisältö

Seminaarissa perehdytään terveydenhuollon tietojärjestelmien tutkimusalueeseen, vallitseviin tutkimusparadigmoihin, terveydenhuollon tietojärjestelmien toimintaan ja sovellusalueisiin, järjestelmäarkkitehtuureihin sekä kehittämisen ja arvioinnin menetelmiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö