x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS6 Seminaari 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kurssit suoritetaan ennen seminaaria tai sen rinnalla.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen työskentelyn eri vaiheet ja on valmis siirtymään pro gradu-tutkielmansa kirjoittamiseen.

Sisältö

Tutustutaan aiheen kannalta relevanttiin teoriakirjallisuuteen, määritellään keskeiset käsitteet ja valitaan tutkimusaineisto. Kirjoitetaan seminaarityö (n. 20-30 sivua) ja puolustetaan sitä seminaarissa, toimitaan opponenttina ja käsitellään toisten osallistujien seminaaritöitä.

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaari-istuntoihin osallistuminen, seminaarityön laatiminen, muiden töiden opponointi sekä konsultointi ohjaajan kanssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Tutkielmaopinnot sivuaineopiskelijoille (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö