x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERY2 Johdanto terveysviestintään 2 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata terveysviestinnän lähtökohdat, tietoperustan ja keskeiset käsitteet
- tuntee terveysviestinnän toimintakenttiä ja tietolähteitä
- hahmottaa terveysviestinnän soveltamismahdollisuuksia erilaissa toimintaympäristöissä

Sisältö

- viestinnän peruslähtökohdat
- terveysviestinnän määritelmät ja tutkimuksen osa-alueet
- terveyden ja median kentät ja suhteet
- viestintä osana terveyden edistämistä ja terveydenhuollon viestintää

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Se toimii sittenkin – kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. Nuorisotutkimusverkosto /Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 2011. Elektroninen julkaisu. (Soveltuvin osin)
Artikkeleita ja muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Lisätietoja

Opintojakso tarjotaan joka toinen vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö