x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS26 Käsitteellinen mallintaminen I 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professor Hannu Kangassalo
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

– tuntee käsitteellisen mallintamisen keskeiset käsitteet ja osaa käyttää niitä mallintamisprosessissa: käsite ja käsitejärjestelmä, käsiteanalyysi, käsitesynteesi ja teorian kehittäminen, käsitteen muodostaminen, intensionaalinen tai ekstensionaalinen tarkastelukulma, käsiterelaatiot, käsitteelliset mallit, käsitekaaviot, ontologiat, käsiteoperaatiot ja käsiteteoria, jne.
– osaa käsitteellisen mallintamisen menetelmien perusteet ja tehdä kohdealueen käsitekaavion ainakin kahdella menetelmällä,
– osaa muuntaa käsitekaavion relaatiomallin kaavioksi,
– tuntee erilaisia käsitteellisen mallintamisen suuntauksia ja osaa arvioida niitä

Sisältö

Ks. tavoitteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö