x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA9 Monikulttuurinen kasvatus ja koulutus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Aineopintojen ja Multicultural Study Programme in Education -osaamiskokonaisuuden vaihtoehtoinen opintojakso

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
-rakentavat yleiskuvaa monikulttuurisuuskasvatuksesta ja koulutuksen roolista monikulttuurisen ja moniarvoisen yhteiskunnan rakentumisessa.


Multicultural Education and Training -course as part of Multicultural Study Programme in Education:
The objective of the course is to give a general idea of how education can be used to promote the development of genuine multi-cultural and pluralistic society.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään monikulttuurisuuskasvatuksen teoriaan ja käytäntöön. Kansainvälisyyden ja kulttuurisen moninaisuuden mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja haasteita tarkastellaan yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen näkökulmista.

Multicultural Study Programme in Education:
The course analyses the foundations, aims and central concepts of multicultural education and the challenges in working life and school context entailed by growing internationalism and cultural diversity.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t
Seminaari 24 t 0 t
Kirjatentti

Opetus sisältää sekä luentoja että seminaarityöskentelyä.

Opetuskieli

suomi, englanti

Multicultural Study Programme in Education: book exam in english for international students

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
in English  Kirjallinen tentti 
englanniksi

Vaihtoehto 1: osallistuminen opetukseen, essee/raportti ja suullinen esitys
Vaihtoehto 2: tentitään kirjallisuuden kolme teosta
Vaihtoehto 3: book exam for international students as a part of studies in Multicultural Study Programme in Education. Independent study of reading the required literature and taking an examination on set study materials on general examination days of the School of Education.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pitkänen, P. (toim.), Kulttuurien kohtaamisia arjessa. Vastapaino. 2011.

Rastas, A., Huttunen, L. & Löytty O., Suomalainen vieraskirja. Vastapaino. 2005.

Talib, M.-T., Löfström, J. & Meri, M., Kulttuurit ja koulu: Avaimia opettajalle. WSOY. 2004.

 

As a part of Multicultural Study Programme in Education:

Räsänen, R. & San, J. , Conditions for intercultural learning and co-operation. Association for educational sciences in Finland. Turku. 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö