x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA6 Oppimisyhteisöt ja vuorovaikutus 5 op

Yleiskuvaus

Aineopintojen vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- muodostavat peruskäsityksen oppimisesta ja tiedon rakentumisesta erilaisissa diskursiivisissa, vuorovaikutteisissa ja yhteisöllisissä toimintaympäristöissä, ja
- oppivat analyyttisesti hahmottamaan oppimisen ja tiedon rakentumisen sosiokulttuurisia ja yhteisöllisiä ehtoja

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan ryhmää ja yhteisöä hyödyntäviä toimintamuotoja kasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä. Opintojaksolla perehdytään erityisesti sosiokulttuuriseen oppimissuuntaukseen, vuorovaikutukseen oppimisryhmissä ja yhteisöissä, kollektiivista tiedon rakentamista tukeviin työmuotoihin sekä yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen oppimisen tutkimukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t
Seminaari 18 t 0 t

Seminaariryhmät ovat vain tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille. Johdantoluennolle voivat osallistua kaikki, myös ne jotka eivät tule valituksi seminaariryhmään. Muiden yksiköiden opiskelijat suorittavat jakson vaihtoehtoisella suoritusmuodolla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

1) Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat: luennot, seminaari + essee. Osallistuminen opetukseen ja seminaariryhmässä valmisteltava essee tapausanalyysikohteesta.
2) Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, jotka eivät tule valituksi seminaariryhmään ja muiden yksiköiden opiskelijat: luennot + 3 kirjaa. Kirjallisuus suoritetaan kokonaisuutena.
3) Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, jotka eivät tule valituksi seminaariryhmään ja muiden yksiköiden opiskelijat: kirjatentti 4 kirjaa. Kirjallisuus suoritetaan kokonaisuutena.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Miell, D. & Littleton, K. (eds.), Collaborative Creativity: Contemporary perspectives. Free Association Books. 2004.

Parviainen, J. (toim.), Kollektiivinen asiantuntijuus. Tampere University Press. 2006.

Wertsch, J.V., del Rio, P. & Alvarez A., Sociocultural Studies of Mind. Cambridge University Press. 1995 (tai uudempi).

Wenger, E., Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. Cambridge University Press. 1998 (tai uudempi).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö