x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa tutkintorakenteen ja osaa suunnitella opintojaan.

Sisältö

Opintojen alussa opiskelija laatii opintojensa tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) pääaineensa opettajien ja muiden opintojen ohjauksesta vastaavien henkilöiden opastuksella. Orientoivissa opinnoissa perehdytään mm. tutkintorakenteeseen ja opintososiaalisiin kysymyksiin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen = osallistuminen orientoiviin opintoihin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Yksikön yhteiset opinnot (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö