x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS37 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Tietojenkäsittelyoppi
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Tutkielman tehtyään opiskelija
-- osaa tehdä tieteellisen tutkimuksen itsenäisesti
-- on perehtynyt syvällisesti johonkin tietojenkäsittelytieteiden osa-alueeseen
-- osaa käyttää tieteellistä lähdemateriaalia
-- osaa esittää ajatuksensa tieteellisesti argumentoiden
-- hallitsee tieteellisiä tutkimusmenetelmiä

Sisältö

Itsenäinen tutkimus aiheesta, joka on sovittava tietojenkäsittelyopin professorin tai muun ohjaajan kanssa. Pro gradu -tutkielman tulee olla opiskelijan valitseman opintosuunnan alalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
englanniksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö