x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS34 Seminaari (tko) 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Tietojenkäsittelyoppi
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Seminaarin aihe voi vaihdella lukuvuosittain ja sen soveltuvuus eri maisteriopintoihin ja opintosuuntiin vahvistetaan vuosittain opetusohjelman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Seminaarin jälkeen opiskelija
- hallitsee seminaarissa käsitellyt erityiskysymykset
- osaa viestiä kirjallisesti ja suullisesti.

Sisältö

Jonkin tietojenkäsittelyopin osa-alueen erityiskysymyksiä. Seminaarien aihepiirit ilmoitetaan opetusohjelmassa lukukausittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö