x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS07 Neurolaskenta 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori Martti Juhola
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi matematiikan perusopinnot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TKOPS115 Neurolaskenta 6 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt neurolaskennan perusmenetelmiin ja niiden soveltamiseen erilaisissa ongelmissa.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan neurolaskennan menetelmiä ja algoritmeja eteenpäin syöttävien sekä takaisinsyöttävien verkkojen yhteydessä. Tarkastellaan myös neuroverkkojen ohjattua ja ohjaamatonta opetusta. Käsitellään esitettyjä menetelmiä sovellusesimerkkien yhteydessä, esim. erilaisten päättelyiden tekemisessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Kirjallinen kuulustelu ja aktiivinen osallistuminen harjoituksiin.

englanniksi
Lisätietoja 

Written examination and active participation in exercises.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Haykin S., Neural Networks: A Comprehensive Foundation, 2. edition, Prentice Hall, 1999.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö