x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS05 Kuvanprosessointi 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori Martti Juhola
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi tilastomenetelmien perusteet, matematiikan peruskursseja ja lineaarialgebraa.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TKOPS144 Kuvanprosessointi 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija on tutustunut kuvankäsittelyn laskentamenetelmiiin.

Sisältö

Laskentamenetelmät käsittävät kuvan korostamista ja korjaamista, kuten suodatus, värikuvien käsittelyä, kuvan tiivistystä, morfologista käsittelyä ja segmentointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, viikkoharjoitukset ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suunniteltu järjestämisajankohta keväällä 2015.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö